Artboard 1

Evert
Vos

Artboard 1
/ Omgevingsrecht
/ Juridisch advies
info@vos-advies.nl
Berkenlaan 27, 4545 JE Putte
+31 (0) 6 53 964 260

Juridisch advies in vastgoed­recht en omgevings­recht

Vos Advies is het juridisch adviesbureau van mr. Evert Vos dat gericht is op juridische dienstverlening in het omgevingsrecht en het vastgoedrecht. Een klein kantoor dat groots is in kennis en ervaring. De missie van Vos Advies is het verlenen van juridische deskundige ondersteuning op een menselijke en betaalbare maat: korte lijnen en vakwerk.

Het verhaal van Vos Advies begon in april 1981 toen Evert Vos in Nijmegen meester in de rechten werd. Als dienstplichtig marineofficier deed Evert Vos zijn eerste juridische werkervaring op in zijn functie van juridisch adviseur van het hoofd van de Marine inlichtingensdienst. Van 1982 tot 2020 was hij advocaat. Eerst in loondienst, van 1992 tot 2010 als vennoot en vervolgens als eenmanskantoor. Na zijn uitschrijving als advocaat ging hij verder als juridisch adviseur in Putte, gemeente Woensdrecht. Vos Advocatuur werd toen Vos Advies.

De combinatie van omgevingsrecht en vastgoedrecht omvat de juridische aspecten die aan de orde zijn bij het gebruik van grond en van de bebouwing daarop. De kleuren van het logo van Vos Advies verwijzen daarnaar: het groen van de grond, het oranje van de stenen en het blauw van de licht. Door ruim 40 jaar ervaring met adviseren, contracteren en procederen in deze rechtsgebieden is Vos Advies een deskundige partner. Evert Vos is lid van de Vereniging voor Vastgoed Juristen (VVJ) en van de Vereniging voor Bouw Recht (VBR).

Vos Advies is gevestigd in Putte (gemeente Woensdrecht) en bediend van daaruit cliënten in het hele land.

Evert Vos, juridisch adviseur

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht gaat over milieu, water en ruimtelijke ordening. Het gaat om de leefomgeving van de mens, om alles om ons heen. Juridisch advies in omgevingsrecht dekt juridisch advies over alle plannen, regels, wetten en verschillende soorten beleid die betrekking hebben op de woon- en werkomgeving van particulieren en bedrijven en hun omgeving. Denk aan bouwvergunningen, kapvergunningen en gebruiksvergunningen. Het is een dynamisch rechtsgebied. Vos Advies is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van omgevingsrecht.

Gebieden waar ik actief in ben:

Ruimtelijk bestuursrecht

Milieurecht

Waterbeheerrecht

Natuurbeschermings­recht

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is het overkoepelende recht van alles dat te maken heeft met onroerend goed. Vos Advies is vertrouwd in privaatrechtelijk vastgoedrecht, publiekrechtelijk vastgoedrecht en burenrecht. Denk aan alles wat met het gebruik, de exploitatie en/of de verbouwing van grond te maken heeft. Vos Advies is altijd op de hoogte van de ontwikkelingen, hierdoor ondersteunen en adviseren wij proactief en met kennis van zaken. Juridisch advies waar je op kan bouwen.

Gebieden waar ik actief in ben:

Privaatrechtelijk vastgoedrecht

Publiekrechtelijk vastgoedrecht

Burenrecht